شرکت تعاونی و امداد خودرو صبا نگین نقش جهان

برقراری بیمه تامین اجتماعی برای امدادگران کشور

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایرنا، مسئول انجمن صنفی امدادخودرویی کشور در همایش آموزشی و اجرایی صنعت امداد خودرو کشور گفت: ٥٠ سال بود که امدادگران ما از نعمت داشتن بیمه محروم بودند و خبری از اسم امدادگر خودرو در سازمان تامین اجتماعی نبود.
وی گفت: این انجمن خرسند است که بعد از سالها توانست در مذاکره با سازمان تامین اجتماعی امدادگران کشور را مشمول بیمه تامین اجتماعی کند.
ایشان با توضیح اینکه امداد خودرو سالها در بخش دولتی دیده می شد و بعد از اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی صاحب جایگاه در بخش خصوصی شد، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی حال این بخش نیز خوب نیست و شرایط سختی را می‌گذراند که نمونه آن بیمه امدادگران بعد از ٥٠ سال است.
رییس انجمن صنفی امداد خودرویی کشور به تشریح نحوه ساماندهی مشکلات این صنف پرداخت و ادامه داد؛ پیش تر، امدادگران ما سواد کافی نداشتند اما با تلاش انجمن صنفی رشته امدادگری بعد از استاندارد سازی وارد نظام آموزشی فنی و حرفه ای شده است.