شرکت تعاونی و امداد خودرو صبا نگین نقش جهان

تماس با ما


شماره تماس: 38120


شماره تلفن شهری:       33323293-031
همراه مدیریت:               09133096399
همراه مسئول امدادگران:  09131131832
همراه بازرس شرکت:       09137508009
تلفکس:                       33389842-031

ایمیل:                         info@sabanegin.ir


آدرس شرکت:

اصفهان - خیابان رباط اول - خیابان باهنر ساختمان ویکتوریا طبقه سوم واحد