شرکت تعاونی و امداد خودرو صبا نگین نقش جهان

تماس با ما


شماره تماس پنج رقمی : 38120-031

شماره تماس چهاررقمی:1693


شماره تلفن شهری:       33323293-031
همراه مدیریت:               09133096399
همراه مسئول امدادگران:  09131131832
همراه بازرس شرکت:       09137508009
تلفکس:                       33389842-031

  ایمیل:             sabanegin@yahoo.com


آدرس شرکت:

اصفهان - خیابان رباط اول - خیابان باهنر ساختمان ویکتوریا طبقه سوم واحد 12